Fondrobots

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med så kallade fondrobotar, eller robotrådgivare, inom investeringsvärlden. Dessa digitala verktyg fungerar som en modern version av de traditionella bankrådgivarna. När du börjar spara via en fondrobot, matar du in information som ålder, sparhorisont och önskat sparbelopp, precis som hos en traditionell rådgivare. Denna information används sedan av roboten för att bestämma en passande risknivå för ditt sparande.

Fondrobotar – Alla omdömen

1. Lysa

Lysa fondrobot omdöme

2. Avanza

Avanza Auto omdöme

Investera i fondrobotar med 5 enkla steg

Att påbörja sparande med en fondrobot är en process som är relativt enkel och inte tidskrävande. För att starta ditt sparande med en fondrobot, följ dessa steg:

  1. Välj en lämplig fondrobot: Det första steget är att bestämma vilken fondrobot du vill använda. Det finns flera alternativ på den svenska marknaden. Vi använder och rekommenderar Lysa, men det är klokt att utforska olika fondrobotar för att hitta den som passar dig bäst.
  2. Skapa ett investeringssparkonto: De investeringar som görs genom fondrobotar sker vanligtvis via investeringssparkonton. Dessa konton erbjuder ofta skattemässiga fördelar jämfört med traditionella aktie- och fondkonton. När du har valt en fondrobot öppnar du detta typ av konto.
  3. Besvara frågor från robotrådgivaren: Fondroboten ställer 5-10 frågor för att förstå din ekonomiska situation, sparhorisont, risktolerans med mera. Dina svar ligger till grund för robotens sparandeförslag som är anpassat efter dina ekonomiska mål.
  4. Ta emot och granska förslaget: Fondroboten kommer att presentera ett förslag på en investeringsportfölj. Du kan antingen godkänna detta förslag eller göra justeringar för att anpassa sparandet efter dina önskemål. Kom ihåg att fondrobotens ursprungliga förslag oftast är det mest lämpliga för dig.
  5. Starta ett automatiskt månadssparande: Efter att ha fastställt din investeringsstrategi kan du börja med ett automatiskt månadssparande. Beloppet du väljer att spara varje månad beror på din personliga situation. Det är bra att börja med ett mindre belopp och sedan öka sparandet över tid.

Automatiserad justering av ditt investeringsurval

Fondroboten jobbar med att balansera aktie- och räntefonder i din portfölj baserat på din personliga riskprofil. Räntefonder brukar ge lägre avkastning än aktiefonder, men är också mindre riskfyllda. För en yngre sparare med lång sparhorisont föreslår roboten vanligtvis en portfölj med högre risk, det vill säga fler aktiefonder. Äldre sparare eller de med kortare sparhorisont kan få en portfölj med fler räntefonder. På så sätt slipper du som sparare själv fundera över balansen mellan aktie- och räntefonder.

Passiv förvaltning med fondrobotar

Till skillnad från aktiva förvaltare som lägger upp specifika strategier och tar ställning till köp- och säljbeslut, baserar fondrobotar sina val på förinställda parametrar, likt de som används i indexfonder. Detta gör dem billigare att använda jämfört med aktivt förvaltade fonder. Fondrobotar tenderar att fokusera på låga avgifter, vilket ofta innebär en större andel indexfonder i portföljen. Fondrobotar är betydligt mer passivt än att själv handplocka aktier, särskilt om man använder automatiskt månadssparande.

Kostnad och värde av fondrobotar

Även om fondrobotar är relativt kostnadseffektiva, är de inte gratis. Att investera i en portfölj bestående av flera indexfonder via en fondrobot kan vara dyrare än att köpa samma fonder individuellt. Däremot erbjuder fondroboten en professionellt balanserad portfölj, vilket kan vara fördelaktigt för vissa. Det finns argument för att välja fonder själv, särskilt om man vill ha flexibilitet i fördelningen mellan aktie- och räntefonder.

Bekvämlighet kontra andra alternativ

Fondrobotar erbjuder en bekväm lösning för att börja spara, med portföljer som anpassas efter dina behov. Dock tenderar de att prioritera fonder med låga avgifter framför de med hög avkastning. Till skillnad från aktivt förvaltade fonder, strävar inte fondrobotar efter att överträffa indexet. Att själv välja fonder med historiskt god avkastning kan därför vara ett bättre alternativ för vissa investerare.

Passivt vs aktivt sparande

Fördelen med ett mer passivt sparande är att man sparar mycket tid som annars hade gått åt att läsa finansnyheter, leta kortsiktiga investeringar och tekniska setups. Det finns några få med ett mer aktivt sparande som lyckats göra snabba pengar på börsen, men för de allra flesta är ett långsamt mer passivt sparande att föredra.