Kategorier
Omdömen

Avanza Auto omdöme

Avanza Bank, som är en framträdande aktör på den svenska finansmarknaden, har utökat sitt utbud av investeringstjänster med en innovativ portföljgenerator, som erbjuder en nyanserad approach till fondinvesteringar.

Portföljgeneratorn

Portföljgeneratorn, som delar grundläggande egenskaper med traditionella fondrobotar, skiljer sig genom att erbjuda en mer hands-on upplevelse för investeraren. Användare börjar med att välja sin sparhorisont och risknivå, viktiga parametrar som formar grunden för investeringsförslaget. Baserat på dessa val, presenterar portföljgeneratorn en fördelning mellan aktiefonder och räntefonder, skräddarsydd för användarens unika behov och mål.

Denna tjänst, som reflekterar Avanzas ständiga strävan efter att erbjuda värde till sina kunder, har blivit en intressant funktion för såväl nya som erfarna investerare. Med ett starkt omdöme på App Store på 4,6 av 5 och en rad attraktiva tjänster, är Avanza en etablerad och trovärdig aktör.

Inga ombalanseringar

Efter denna initiala konfiguration erbjuder Avanza möjligheten att välja mellan regelbundet månadssparande eller en engångsinsättning. Detta steg kompletteras med konkreta fondförslag, vilket ger investeraren en direkt vägledning om var pengarna bör placeras. Ett signifikant drag hos Avanzas portföljgenerator är att, till skillnad från traditionella fondrobotar, görs inga automatiska ombalanseringar eller fondbyten i portföljen. Det innebär att den ursprungliga allokeringsstrategin förblir oförändrad såvida investeraren inte aktivt väljer att göra justeringar.

Avanza Auto

En annan tjänst som är lik en fondrobot är Avanza auto. Med ökande internetanvändning har automatiska sparalternativ blivit populära i den digitala investeringsvärlden. Det finns många automatiserade tjänster med olika fördelar och funktioner, varav Avanza Auto är en av de mer framträdande. Denna artikel undersöker användningen av Auto, vem som bör använda tjänsten, och viktiga överväganden.

Vad avanza auto innebär Avanza

Auto är en automatisk sparlösning bestående av sex specialfonder. Dessa fonder investerar huvudsakligen i andra fonder med låga avgifter och innehåller tillgångar som aktier, räntepapper och råvaror. Fördelningen varierar beroende på vilken specialfond som väljs, anpassat efter olika riskprofiler. Avanza rekommenderar Auto 1, 2 eller 3 för sparare med en horisont på 2-5 år, och Auto 4, 5 eller 6 för dem som planerar att investera längre än 5 år.

Att investera enligt nobelpristagarmodellen

Avanza Auto baseras på Black-Litterman-modellen, skapad av ekonomerna Fischer Black och Robert Litterman under 1990-talet. Modellen är en utveckling av Harry Markowitz klassiska portföljvalsmetod, som Markowitz fick Nobelpriset för 1990. Markowitz metod syftar till att balansera risk och avkastning baserat på investerarens riskvilja. Black-Litterman-modellen kombinerar Markowitz teori med prognoser för marknadsutvecklingen för att skapa en optimal portföljfördelning, för att maximera avkastningen vid lägsta möjliga risk.

Fördelar och nackdelar med Black-Litterman-modellen

Strategin är flexibel och anpassar sig till individuella mål och risktolerans. Den använder en bayesiansk metod för att integrera marknadsvikter med personliga förväntningar. Dock garanterar den inte den bästa portföljen och bygger på vissa antaganden.

Fördelar med Avanza Auto

Avanza förhandlar ner avgifterna i de fonder som Auto investerar i, vilket ger kunderna en genomsnittlig rabatt på 30%. Denna besparing återinvesteras i fonden. Avanza Auto utvärderar regelbundet innehaven, vilket sparar tid för kunden. Tjänsten baseras på en beprövad modell som kombinerar historisk data med framtidsprognoser.

Avgifter

Avgifter för Avanza Auto Totalavgiften för att spara i Auto varierar mellan 0,33%-0,4%, beroende på vilken autofond som väljs.

Sammanfattning och omdöme

Avanza Auto är en bra tjänst, men den är inte unik. Genom att investera i en globalfond och en Sverigefond kan man uppnå liknande resultat till lägre avgifter. Dock är Avanza Auto smidigt för passiva investerare som föredrar automatiskt sparande till relativt låga avgifter.

Under de senaste fem åren har Avanza Auto 6 genererat en avkastning på cirka 62%, vilket är mindre än Avanza Global som under samma period haft en avkastning på 95%.