Kategorier
Omdömen

Lysa fondrobot omdöme

Fondroboten Lysa, en automatiserad investeringstjänst, lanserades på den svenska marknaden 2017. När du använder Lysa, ger du information om dina investeringspreferenser och gör vissa val. Därefter hanterar fondroboten dina investeringar i enlighet med dina inställningar. Detta inkluderar både initiala investeringar och kontinuerlig övervakning och justering av din portfölj baserat på marknadens förändringar.

Lysa hjälper dig att identifiera en lämplig risknivå som passar dina önskemål och den tidsram du har för ditt fondsparande. När du har öppnat ett konto hos Lysa, får du ett individanpassat investeringsförslag som du kan välja att anta eller avböja.

Fondroboten Lysa investerar globalt och erbjuder två huvudinriktningar: bred och hållbar. Du kan göra manuella insättningar till ditt konto hos Lysa, eller använda dig av automatiserat månadssparande med autogiro. I båda fallen investeras pengarna i fonder inom tre bankdagar.

För att logga in till ditt konto hos Lysa krävs Bank-ID.

Fördelar med Lysa och andra fondrobotar

 • Fondrobotar, inklusive Lysa, har blivit populära bland investerare som önskar exponering mot aktiemarknaden eller andra marknader utan att behöva utföra omfattande analyser eller aktivt justera sina investeringar för att upprätthålla en balanserad portfölj.
 • Med Lysa fattar du initiala övergripande beslut, men sedan sköter roboten resten. Detta minskar ditt behov av att kontinuerligt följa med i marknadsutvecklingen och kolla aktiekurser.
 • En annan fördel är att det minskar risken för att du agerar spontant baserat på känslor. Många investerare, både små och stora, har skadat sina portföljer genom impulsiva beslut under marknadssvängningar eller baserat på negativ information om en specifik investering. En fondrobot hjälper till att bibehålla en långsiktig strategi och undviker oöverlagda, passionerade beslut.
 • En fondrobot kan vara nyttig även för aktiva investerare, då den hjälper till att uppnå en bredare riskspridning. Investeringar tenderar ofta att begränsas till bekanta områden eller framgångsrika nischer, vilket kan leda till otillräcklig diversifiering. En fondrobot kan däremot investera i ett bredare spektrum av marknader och branscher, vilket hjälper till att balansera riskerna bättre.

Nackdelar med Lysa och andra fondrobotar

 • En potentiell nackdel med Lysa och andra liknande tjänster är kostnaden. Lysa investerar i fonder som historiskt sett håller sig nära index. Dessa fonder investerar i sin tur i olika värdepapper för att uppnå önskad exponering och balans. Detta kan uppfattas som onödigt kostsamt. Även om det är attraktivt att dra nytta av expertis, undvika känslomässiga investeringsbeslut och uppnå riskspridning till låg kostnad, kan dessa fördelar även uppnås genom direktköp av indexnära fondandelar och regelbundet sparande med autogiro.
 • Det är viktigt att noggrant överväga om kostnaden för en fondrobot, såsom Lysa, är värd tjänsten den erbjuder. Det beror på dina personliga preferenser, behov och hur du bedömer robotens förmåga att leverera tillräcklig avkastning för att rättfärdiga dess kostnad. Innan man börjar använda en fondrobot bör man noggrant granska de ekonomiska aspekterna för att avgöra om det är en tjänst värd att betala för. Medel som annars skulle kunna investeras används istället till att betala för fondrobotens tjänster.
 • Användning av en fondrobot som Lysa begränsar dina investeringar till robotens specifika fondutbud, vilket kan påverka diversifieringen. Det är viktigt att väga detta mot andra alternativ, som traditionella mäklare, för att eventuellt bredda fondurvalet.

Lysa är en svensk fondrobot

Många fondrobotar finns på marknaden idag, men för svenska investerare utgör Lysa en betydande fördel genom att vara svensk. Lysa, ägt av det svenska företaget Lysa AB, är bundet av svensk lag och står under Finansinspektionens tillsyn. Både det statliga insättnings- och investerarskyddet är tillämpliga, enligt deras respektive regler och villkor. De medel som investeras via Lysa förvaras i Danske Bank och inte i någon obskyr offshore-bank. Dina fondandelar är placerade i ett investeringssparkonto (ISK), vilket förenklar deklaration och skattefrågor. Handelsplattformen är helt på svenska, och kundtjänst erbjuds även på svenska.

Lysa skickar sina provisioner vidare till klienterna

Det är vanligt att fondleverantörer betalar provisioner till förvaltare som fondrobotföretag för att främja investeringar i deras fonder. Denna distributionsprovision kan skapa en intressekonflikt. Lysa AB hanterar detta genom att inte behålla dessa provisioner. Istället använder de pengarna för att sänka avgifterna för sina egna klienter med hela provisionsbeloppet. Till exempel, om en fondleverantör ger Lysa en 50% provision på en fondavgift på 0,28% per år, blir den effektiva avgiften för Lysas klient bara 0,14% för den fonden.

Frågor och svar

– Hur investeras mina pengar med Lysa?

Lysa investerar i indexnära fonder med låga förvaltningskostnader. Målet är att skapa en bred och diversifierad portfölj. Om du väljer inriktningen ’Hållbar’ hos Lysa, utesluts vissa fonder av etiska skäl, till exempel de som är involverade i fossila bränslen, spelbranschen, samt alkohol och tobak. För detaljer om urvalsprocessen och granskningar, rekommenderas att kontakta Lysa direkt.

– Hur vet roboten hur den ska investera?

Ingen kan förutsäga framtiden med absolut säkerhet, inte ens de algoritmer som styr fondrobotar. Investeringar som görs av robotar baseras på kvalificerade gissningar, historiska data, sannolikhetslära och ekonomiska teorier. Detta innebär att det alltid finns en osäkerhetsfaktor i investeringar som görs av fondrobotar.

– Vad kostar det att använda Lysa?

För att fatta ett välgrundat beslut om användning av en finansiell tjänst såsom Lysa, är det avgörande att förstå den totala kostnadsbilden. Det är viktigt att överväga om kostnaden för tjänsten är värd det, jämfört med alternativa sparformer som direktinvesteringar i indexfonder. Varje avgift som betalas är pengar som inte kan investeras, vilket innebär en kostnad både i termer av avgiften och den potentiella avkastningen som går förlorad.

I skrivande stund är Lysas avgift högst 0,24%, men det är endast en del av kostnaden. Fullständig beräkning inkluderar även fondavgifter och transaktionsavgifter. Totalt kan dessa kostnader landa på omkring 0,3-0,4% av portföljens värde per år. Lysa erbjuder en räknare för att hjälpa investerare att få en bättre uppfattning om kostnaderna för deras specifika investeringsstrategi.

– Går det att ha flera konton hos Lysa?

Ja. För att anpassa ditt sparande efter olika behov och mål kan det vara fördelaktigt att skapa flera konton hos Lysa. Detta möjliggör skräddarsydda sparplaner för olika ändamål, som en resa, pensionssparande eller en fond för familjemedlemmars utbildning, med anpassade risknivåer och tidshorisonter. Detta undviker behovet av att kompromissa med dina investeringsstrategier.

– Är det svårt att använda Lysa?

Att starta ett fondsparande med Lysa är inte särskilt svårt. Lysa har utvecklat en steg-för-steg process för att göra det enkelt för privatpersoner att börja spara.

 1. Skapa ett gratis konto hos Lysa. Notera att avgifter tillkommer endast när du börjar investera genom Lysa.
 2. Du måste vara minst 18 år och ha din primära skatterättsliga hemvist i Sverige. Bank-ID är nödvändigt för att öppna och använda kontot.
 3. Svara på frågor om din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, riskpreferenser och sparandets tidsram.
 4. Välj din investeringsinriktning: Bred eller Hållbar.
 5. Granska och godkänn investeringsförslag från Lysa.
 6. Besvara kundkännedomsfrågor som är ett lagkrav.
 7. Använd Bank-ID för att bekräfta och avsluta registreringsprocessen.
 8. Öppna ett ISK (Investeringssparkonto) i ditt namn för att förvara fondandelar.
 9. Gör en insättning till Lysa för att börja investera. Pengarna investeras inom tre bankdagar efter insättning.

Insättningar och uttag

Insättningar

Du har möjlighet att göra både manuella insättningar och skapa ett regelbundet månadssparande via autogiro till ditt konto hos Lysa. Oavsett insättningsmetod investeras dina pengar i fonder som matchar dina angivna preferenser. För manuella insättningar kan du använda Swish, Bankgiro, eller direktöverföring från ditt bankkonto.

Uttag

När du begär ett uttag från Lysa tar det vanligtvis 1-3 bankdagar innan pengarna når ditt angivna bankkonto. Det finns inga uttagsavgifter eller straffavgifter kopplade till uttag från Lysa, vilket gör tjänsten flexibel. Precis som med insättningar, kan du även arrangera regelbundna månatliga uttag till ditt bankkonto. Detta är en populär metod för investerare som sparar för längre projekt, som en världsomsegling eller förlängd föräldraledighet. Du kan välja mellan att ta ut en fast summa eller en procentuell andel av ditt totala sparande.

ISK (Investeringssparkonto)

Som privatperson kan du använda ett ISK för ditt sparande hos Lysa. ISK är ett särskilt sparkonto med förenklade skatteregler, designat för att göra det enklare för privatpersoner att spara i värdepapper utan behov av komplicerade deklarationer. Lysa rapporterar information om ditt sparande direkt till Skatteverket, som beräknar din skatteskyldighet baserat på en schablon.

Flytta ett befintligt ISK till Lysa

Om du redan har ett ISK hos en annan leverantör, som en bank, kan du välja att flytta det till Lysa. Observera att flytt av värdepappersdepåer inte är möjligt. Lysa erbjuder en gratistjänst för att hantera flytten av ditt ISK, vilken är tillgänglig när du är inloggad på deras plattform. Det är dock viktigt att först kontrollera om din nuvarande bank eller liknande tar ut någon flyttavgift innan du genomför flytten.

När mina pengar väntar på att investeras hos Lysa

När du sätter in pengar på ditt konto hos fondroboten Lysa, innan de investeras i fonder, förvaras de på ett klientmedelskonto hos Danske Bank. Detta konto är avskilt från Lysas egna företagsmedel, vilket är en viktig säkerhetsåtgärd för att skydda dina medel.

Omfattas mina pengar hos Lysa av den statliga insättningsgarantin?

Ja, eftersom pengarna förvaras hos Danske Bank, är de skyddade av den svenska statliga insättningsgarantin. Denna garanti gäller dock endast för kontanta medel och inte för värdepapper. För värdepapper finns det statliga investerarskyddet. Mer information om insättningsgarantin och vilka banker och institut som är anslutna till investerarskyddet finns på Riksgäldens hemsida.

Lysa Sparkonto

För de som vill spara med ränta erbjuder Lysa ett sparkonto med rörlig ränta, där pengarna inte är låsta. För närvarande är räntan 3,92%, och den betalas ut årligen vid årsskiftet. Viktigt att notera är att Lysa Sparkonto är ett samarbete mellan Lysa och Collector Bank, och inte Danske Bank.

Blir jag juridisk ägare till fondandelarna, eller ägs de av Lysa AB?

Som investerare hos Lysa blir du juridisk ägare till de fondandelar du köper. Dessa fondandelar är avskilda från Lysas egna tillgångar. När du investerar i fonder innebär det att du äger andelar i fonden, inte de enskilda värdepapper som fonden investerar i. Detta betyder att du inte har rätt att rösta på bolagsstämmor för de aktiebolag som din fond investerar i.

Omfattas mina investeringar av det statliga investerarskyddet?

Dina investeringar hos Lysa är skyddade av det svenska statliga investerarskyddet. Lysa AB är listat under rubriken ’Värdepappersbolag’ på Riksgäldens hemsida, vilket indikerar deras anslutning till investerarskyddet. Det är viktigt att förstå att detta skydd inte täcker minskningar i värdet på dina fondandelar, utan är avsett att skydda dig om det finansiella institutet som hanterar dina värdepapper går i konkurs. Det rekommenderas att du läser mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida för att förstå de regler och begränsningar som gäller.

Det finns inga garantier

Det är viktigt att komma ihåg att varken Lysa eller andra investeringsrobotar erbjuder några garantier för avkastning eller kapitalbevarande. Investeringsvärlden är oförutsägbar och det finns alltid en risk att förlora investerade medel. Detta gäller alla investeringsformer, inklusive fonder och aktiebolag. Detta är en viktig aspekt att beakta, särskilt för oerfarna sparare som kanske finner trygghet i att använda en robot. Även om användandet av en investeringsrobot kan ge tillgång till expertis och riskspridning, är det viktigt att vara medveten om de risker som är involverade.

Om Lysa AB

Lysa ägs av det svenska företaget Lysa AB, som är ett aktiebolag baserat i Sverige.

Adress: Löjtnantsgatan 21, 115 50, Stockholm

Organisationsnummer: 559028-0821

Omdöme på Trustpilot: 4,8 / 5

Lysa AB är en aktör inom värdepappersmarknaden och är under tillsyn av Finansinspektionen.